Υπεύθυνος τάξης

Το κάθε τμήμα εποπτεύεται και συμπορεύεται με έναν υπεύθυνο εκπαιδευτικό, ο οποίος στηρίζει την τάξη, συμπαραστέκεται στους μαθητές ατομικά και προσωπικά, αλλά κι ως ομάδα. Αφουγκράζεται τους προβληματισμούς, ακούει τις ιδέες, μοιράζεται τη χαρά κι επιλύει τα όποια προβλήματα ανακύπτουν μαζί με τους μαθητές.

Ο υπεύθυνος της τάξης ενημερώνεται καθημερινά σε συλλογικό κι ατομικό επίπεδο από τους εκπαιδευτικούς του εκάστοτε τμήματος για το κάθε μάθημα και την ατομική πρόοδο του καθενός. Λειτουργεί συμβουλευτικά κι εποπτικά, ελέγχει την απρόσκοπτη διεξαγωγή των μαθημάτων, εξακριβώνει το επίπεδο και την ομοιογένεια της τάξης καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Σε απόλυτη συνεργασία με τους ειδικευμένους στην ψυχολογία παιδιού κι εφήβου ψυχολόγους που συνεργάζεται αποκλειστικά ο εκπαιδευτικός μας οργανισμός, προβλέπει κι αντιμετωπίζει αποτελεσματικά όλες τις καταστάσεις που προκύπτουν στην ολομέλεια της τάξης ή κι ατομικά, ώστε να ενθαρρύνεται η μέγιστη δυνατή απόδοση των μαθητών, αποκλείοντας κάθε παράγοντα απόσπασης της προσοχής από τα σχολικά μαθήματα.