Αναγνωστήριο

Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, ο εκπαιδευτικός οργανισμός Ορισμός στέκεται δίπλα στο μαθητή και την οικογένειά του έμπρακτα, δημιουργώντας  αυτό το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα,  που μπορεί να προσαρμοστεί στο βασικό πρόγραμμα σπουδών του μαθητή, παρέχοντας ολιστική μάθηση.

Κατανοώντας πως οι τελικές γραπτές εξετάσεις κατέχουν κεντρικό στόχο για όλους μας, δεν ξεχνάμε παράλληλα το άγχος και την επιθυμία των μαθητών μας για τη μέγιστη δυνατή βαθμολογική απόδοση σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα όλων των τάξεων.

Συμμεριζόμαστε την αγωνία για τη βέλτιστη απόδοσή τους και στα υπόλοιπα μαθήματα για το σημαντικό Μέσο όρο βαθμολογίας ανά τετράμηνο και τάξη, έως και την απόκτηση του σημαντικού απολυτηρίου στη Γ΄Λυκείου.

Με τη διορατικότητα (σε όποιες αλλαγές έρχονται), τη συμπαράσταση, την αγάπη για το μαθητή μας, δημιουργήσαμε ένα τμήμα Μελέτης κι Εξάσκησης.

Η μελέτη των σχολικών μαθημάτων (πέραν των βασικών μαθηματων κορμού) γίνεται με την επίβλεψη και κατεύθυνση ειδικού εκπαιδευτικού, που θα βρίσκεται στο τμήμα αυτό για να βοηθά, να επιλύει απορίες, να ελέγχει και να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή του μαθητή μας σε όλα του τα σχολικά μαθήματα.

Παράλληλα με τη μελέτη, δίνεται η δυνατότητα “εξάσκησης” του μαθητή μας, βασιζόμενη σε πλούσιο ασκησιολόγιο των βασικών μαθημάτων κορμού, που διδάσκονται κεντρικά από το εκπαιδευτήριό μας. Η επιθυμία των μαθητών για περισσότερη εξάσκηση, γίνεται επιτέλους πράξη!!

Ο ειδικά καταρτισμένος εκπαιδευτικός του τμήματος Εξάσκησης βρίσκεται σε απόλυτη, καθημερινή συνεννόηση με τον κεντρικό εκπαιδευτικό του ανάλογου μαθήματος προς εξάσκηση, για κάθε μαθητή που επιλέγει να ενταχθεί σε αυτό το τμήμα. Ενημερώνει για την πρόοδο, την κατανόηση, τις ελλείψεις, τις ανάγκες του κάθε μαθητή.

Με αυτό το καινοτόμο εκπαιδευτικό σύστημα, προβλέπουμε και προλαβαίνουμε τα όποια μαθησιακά κενά προκύπτουν και τα εξαλείφουμε με τον ανάλογο ατομικό σχεδιασμό ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ στο εν λόγω τμήμα.

Τελικό αποτέλεσμα; Η βαθιά κατανόηση της ύλης, η σωστή κι έγκαιρη προετοιμασία κι η εμπέδωση του διδακτικού αντικειμένου ριζικά.

 

ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΞΙΑ ΣΤΑ ΘΕΛΩ ΣΟΥ!

ΚΑΝΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ!