Α’ Λυκείου
Μάθημα Σύνολο ωρών
Νέα Ελληνικά (Γλώσσα-Λογοτεχνία) 2
Άλγεβρα 2
Φυσική 2
Αρχαία 2
Χημεία 1
Γεωμετρία 1
Α’ Λυκείου – Τάξη αριστείας
Μάθημα Σύνολο ωρών
Μαθηματικά 1,5
Νέα Ελληνικά (Γλώσσα-Λογοτεχνία) 1,5
Αρχαία 1,5
Β’ Λυκείου – Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Μάθημα Σύνολο ωρών
Νέα Ελληνικά (Γλώσσα-Λογοτεχνία) 3
Αρχαία κατεύθυνση(Άγνωστο-Γνωστό κείμενο) 2+2=4
Ιστορία 2
Κοινωνιολογία(προετοιμασία Γ΄Λυκείου) 1
Αρχαία (προετοιμασία Γ ‘Λυκείου) 2 Β’ τετράμηνο
Ιστορία (προετοιμασία Γ ‘Λυκείου) 2 Β’ τετράμηνο
Β’ Λυκείου – Επιστήμες Υγείας
Μάθημα Σύνολο ωρών
Νέα Ελληνικά (Γλώσσα-Λογοτεχνία) 2
Φυσική 3
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά κατεύθυνσης 2
Χημεία 2
Χημεία (προετοιμασία Γ’ Λυκείου) 1 Β΄τετράμηνο
Βιολογία (προετοιμασία Γ’ Λυκείου) 1 Β΄τετράμηνο
Μαθηματικά (προετοιμασία Γ’ Λυκείου) 1 Β΄τετράμηνο
 
Β’ Λυκείου – Θετική
Μάθημα Σύνολο ωρών
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά κατεύθυνσης 2
Φυσική 2
Χημεία 2
Νέα Ελληνικά (Γλώσσα-Λογοτεχνία) 2
Φυσική κατεύθυνσης 2
Μαθηματικά (Προετοιμασία Γ’ Λυκείου) 2 Β’ Τετράμηνο
Φυσική (Προετοιμασία Γ’ Λυκείου) 2 Β’ Τετράμηνο
Χημεία (Προετοιμασία Γ’ Λυκείου) 2 Β’ Τετράμηνο
 
Β’ Λυκείου – Οικονομία
Μάθημα Σύνολο ωρών
Νέα Ελληνικά (Γλώσσα-Λογοτεχνία) 2
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά κατεύθυνσης 2
Φυσική κατεύθυνσης 2
Χημεία κατεύθυνσης 1
Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) (προετοιμασία για Γ ‘Λυκείου) 2 Β’ τετράμηνο
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) (προετοιμασία για Γ ‘Λυκείου) 2 Β΄ τετράμηνο
 
Γ’ Λυκείου – Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Μάθημα Σύνολο ωρών
Νέα Ελληνικά (Γλώσσα-Λογοτεχνία) 3
Αρχαία 5
Κοινωνιολογία 2
Ιστορία 2
 
Γ’ Λυκείου – Πολυτεχνείο
Μάθημα Σύνολο ωρών
Νέα Ελληνικά (Γλώσσα-Λογοτεχνία) 3
Μαθηματικά 5
Φυσική 3
Χημεία 3
 
Γ’Λυκείου – Ιατρικό
Μάθημα Σύνολο ωρών
Νέα Ελληνικά (Γλώσσα-Λογοτεχνία) 3
Φυσική 3
Χημεία 3
Βιολογία 3
 
Γ’Λυκείου – Οικονομικό
Μάθημα Σύνολο ωρών
Νέα Ελληνικά (Γλώσσα-Λογοτεχνία) 3
Μαθηματικά 5
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) 3
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) 2
 
ΕΠΑΛ – Β’ Τάξη
Μάθημα Σύνολο ωρών
Νέα Ελληνικά (Γλώσσα-Λογοτεχνία) 3
Άλγεβρα 2
Ειδικότητα Ι 2
Ειδικότητα ΙΙ 2
 
ΕΠΑΛ – Γ’ Τάξη
Μάθημα Σύνολο ωρών
Νέα Ελληνικά (Γλώσσα-Λογοτεχνία) 3
Μαθηματικά 2
Ειδικότητα Ι 2
Ειδικότητα ΙΙ 2