Α' Λυκείου
Μάθημα Σύνολο ωρών
Έκθεση 2
Άλγεβρα 2
Φυσική 2
Χημεία (επιλογής) 1,5
Γεωμετρία (επιλογής) 1,5
Αρχαία (επιλογής) 1,5

ΤΑΞΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1.5 ΩΡΑ

ΕΚΘΕΣΗ 1,5 ΩΡΑ

ΑΡΧΑΙΑ 1,5 ΩΡΑ

Β' Λυκείου - Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Μάθημα Σύνολο ωρών
Έκθεση 2
Αρχαία κατεύθυνσης 4
Ιστορία 2
Λατινικά 2
Αρχαία (προετοιμασία Γ' Λυκείου) 1
 
Β' Λυκείου - Επιστήμες Υγείας
Μάθημα Σύνολο ωρών
Έκθεση 2
Φυσική 3
Μαθηματικά 2
Χημεία 1
Χημεία (προετοιμασία Γ' Λυκείου) 4
 
Β' Λυκείου - Θετική
Μάθημα Σύνολο ωρών
Άλγεβρα 2
Φυσική 2
Χημεία 2
Έκθεση 2
Φυσική κατεύθυνση 2
Άλγεβρα (κατεύθυνση Γ' Λυκείου) 2
 
Β' Λυκείου - Οικονομία
Μάθημα Σύνολο ωρών
Έκθεση 2
Μαθηματικά 5
Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) (προετοιμασία για Γ' Λυκείου) 3
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) (προετοιμασία για Γ' Λυκείου) 2
 
Γ' Λυκείου - Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Μάθημα Σύνολο ωρών
Έκθεση 2
Αρχαία 5
Λατινικά 3
Ιστορία 2
 
Γ' Λυκείου - Πολυτεχνείο
Μάθημα Σύνολο ωρών
Έκθεση 2
Μαθηματικά 5
Φυσική 3
Χημεία 3
 
Γ' Λυκείου - Ιατρικό
Μάθημα Σύνολο ωρών
Έκθεση 2
Φυσική 3
Χημεία 3
Βιολογία 3
 
Γ' Λυκείου - Οικονομικό
Μάθημα Σύνολο ωρών
Έκθεση 2
Μαθηματικά 5
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον(ΑΕΠΠ) 3
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας(ΑΟΘ) 2
 
ΕΠΑΛ - Β' Τάξη
Μάθημα Σύνολο ωρών
Έκθεση 2
Άλγεβρα 2
Ειδικότητα Ι 2
Ειδικότητα ΙΙ 2
 
ΕΠΑΛ - Γ' Τάξη
Μάθημα Σύνολο ωρών
Γλώσσα 2
Λογοτεχνία 1
Μαθηματικά 2
Ειδικότητα Ι 2
Ειδικότητα ΙΙ 2