Εισαγωγή στην τριτοβάθμια

Σχολικό Έτος 2017 -2018.

Δομή:

Τρεις ομάδες προσανατολισμού:

 • Ανθρωπιστικών Σπουδών
 • Θετικών Σπουδών
 • Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

 • Αρχαία Ελληνικά
 • Ιστορία
 • Λατινικά
 • Λογοτεχνία
 • Κοινωνιολογία

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Βιολογία
 • ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:

 • Μαθηματικά
 • ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
 • Ιστορία
 • ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
 • Κοινωνιολογία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

1ο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές
2ο: Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές
3ο: Σπουδές Υγείας και Ζωής
4ο: Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Το Επιστημονικό Πεδίο Παιδαγωγικών Σπουδών, που ήταν το 4ο Επιστημονικό Πεδίο μέχρι την περίοδο 2016-17, καταργήθηκε και όλα τα τμήματα και οι σχολές του εντάσσονται και στα τέσσερα Επιστημονικά Πεδία που θα ισχύουν την περίοδο 2017-18.

Στις Εξετάσεις Εισαγωγής του σχολικού έτους 2017-18 δίνονται στους μαθητές και στις μαθήτριες οι εξής δυνατότητες:

1. Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από δύο επιστημονικά πεδία το ένα ή και τα δύο, στα οποία θα έχουν πρόσβαση. Συγκεκριμένα μπορούν:

α. Να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα και να είναι υποψήφιοι/ες σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο.

β. Εάν επιλέξουν να εξεταστούν πανελλαδικά και σε ένα 5ο μάθημα (Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού), θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και στο δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, στο οποίο έχουν δικαίωμα πρόσβασης.

2. Στον υπολογισμό των μορίων, δύο από τα τέσσερα μαθήματα που θα αντιστοιχούν σε ένα Επιστημονικό Πεδίο έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας.

3. Στο 3ο επιστημονικό πεδίο (Υγείας και Ζωής) η πρόσβαση είναι εφικτή από όλες τις ομάδες προσανατολισμού.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κάθε ομάδα Προσανατολισμού έχει τρία κοινά μαθήματα που απαιτούνται σε όλα τα επιστημονικά πεδία όπου έχει πρόσβαση η Ομάδα Προσανατολισμού.

Το τέταρτο μάθημα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Με ένα διαφορετικό τέταρτο μάθημα (5ο για τον μαθητή) ανοίγεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δεύτερο επιστημονικό πεδίο.

Τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού και ανά επιστημονικό πεδίο είναι τα εξής:

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Κοινά Μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία, Ιστορία

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και:

 • στα Λατινικά έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστ. Πεδίο.
 • στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστ. Πεδίο.

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Κοινά Μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα, Φυσική, Χημεία

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και:

 • στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, έχουν πρόσβαση στο 2ο Επιστ. Πεδίου.
 • στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστ. Πεδίο.

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:

Κοινά Μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Α.Ε.Π.Π.

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και:

 • στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), έχουν πρόσβαση στο 5ο Επιστ. Πεδίο.
 • στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστ. Πεδίο.