Εκπαιδευτική Ομάδα

Είμαστε ένας εκπαιδευτικός οργανισμός, που εκτιμά και σέβεται όσους καθηγητές αγαπούν το επιστημονικό πεδίο εργασίας τους.

Οι καθηγητές μας είναι πλήρως καταρτισμένοι στο ανάλογο πεδίο διδασκαλίας τους, αφού κριτήριά μας είναι:

  • Η πλήρης επιστημονική κατάρτιση πιστοποιημένη από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
  • Η ύπαρξη μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών.
  • Η συνεχής επιμόρφωση- ενημέρωση- εκπαίδευση σχετική με το αντικείμενο διδασκαλίας τους.
  • Η ύπαρξη τεχνολογικού αλφαβητισμού μέσω χρήσης και ένταξης της τεχνολογίας στο μάθημά τους.
  • Η πολυετής εμπειρία σε ποικίλες εκπαιδευτικές δομές και πολυπρισματικά περιβάλλοντα μάθησης.
  • Η γνώση ψυχολογίας του εφήβου μέσα από πιστοποιημένα προγράμματα (μεταπτυχιακά- προπτυχιακά- επιμόρφωσης).
  • Η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, δοκιμασμένες σε κάθε είδος μάθησης.

Μα πάνω από όλα, κριτήριό μας είναι ο άνθρωπος – εκπαιδευτικός.

Ο εκπαιδευτικός που να δείχνει αγάπη, σεβασμό, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του μαθητή μας. Οι καθηγητές μας με την παιδαγωγική τους προσέγγιση και την υπομονή τους, έχουν κοινό στόχο με τον κάθε μαθητή ατομικά.

Μπορούν να εμπνέουν τους μαθητές τους με την αφοσίωση, την υπευθυνότητα και τη δυναμική τους, ώστε να διακρίνουν τις ανάγκες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του καθενός και ενθαρρύνοντάς τους να ανοίξουν τα φτερά τους με κατεύθυνση στην εκπλήρωση του ονείρου τους.

Το πρόγραμμα σπουδών μας είναι διαμορφωμένο από την πολυετή εμπειρία μας έτσι, ώστε να καθίσταται ατομικό κι ευέλικτο και να καταλήγει προσοδοφόρο για το κάθε μέλος της τάξης μας.

Κοινό μας πάθος: Η ποιοτική εκπαίδευση !

Κοινός μας στόχος: Η επιτυχία !